Om Atico

Om Atico

En aktiv samfunnsaktør i over 25 år.

Vi har i over 25 år arbeidet med å gi mennesker muligheten til å arbeide. Deltagelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn. Arbeid har betydning for den enkeltes helse, økonomi, og er med å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv.

 Av ulike årsaker møter mennesker utfordringer med å nyttiggjøre sine ressurser i arbeidslivet. Gjennom produksjon av varer og tjenester kombinert med metodisk og faglig veiledningarbeider arbeider vi for å styrke den enkeltes kvalifikasjoner og karrièremuligheter.
Våre kunder er store offentlige velferds institusjoner, lokalt næringsliv og private kunder over hele Norge. Vi er samlet over 90 personer i produksjon, veiledning og ledelse.