Film om Atico

En presentasjon av Atico og vårt virke