Informasjon koronaviruset

18.05.2020

Vi har mottatt ny instruks fra 13. mai om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak

Nye og oppdaterte retningslinjer fra Regjeringen og folkehelsemyndigheter gjør at gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak kan gå tilbake til en mer normalisert tilstand.

For oss betyr det at vi igjen kan ha fysiske møter med våre tiltaksdeltakere i AFT, de får også muligheten til å begynne i arbeidspraksis igjen.
Dette gjelder også for tiltakene Vekstverket og Integrering, etter avtale med NAV Åsnes.
Våre ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA) har begynt en normalisering av sitt tilbud fra 13.mai.

Myndighetene skriver at senest fra 18. mai skal leverandørenes lokaler være åpne under forutsetning av at aktuelle smittevernsregler kan følges.
Vi har iverksatt gode smitteverntiltak og regler for alle som jobber ved Atico, og for de som skal ha møter og samtaler hos oss.

Arbeidspraksis/arbeidsutprøving i det ordinære arbeidsliv som gjennomføres i regi av en tiltaksleverandør kan gjenopptas dersom smittevernregler følges.
Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittevernregler før en tiltaksdeltaker utplasseres hos en arbeidsgiver. 
Tiltaksleverandør skal være kjent med de til enhver tid gjeldende smittevernreglene- og anbefalingene fra regjeringen og helsemyndighetene.

Ansatte ved Atico følger disse rådene, og er opptatt av å ivareta alle våre VTA-ansatte og andre tiltaksdeltakere.

Vi er glad for at vi kan normalisere hverdagen og møte våre tiltaksdeltakere igjen, og vi vil gjøre det vi kan for å ivareta smittevern og skape en trygghet i en spesiell tid.

Tilbake