Informasjon koronaviruset

27.03.2020

Vi har nå etter grundig risikovurdering e åpnet for at våre deltakere i VTA som ikke er i risikogruppe ved smitte arbeider som normalt ved Atico. Øvrige deltaker skal ikke møte opp i tiltaket, men følges opp digitalt.

I perioden 12. mars til og med torsdag 17. april skal deltakere på arbeidsmarkedstiltakene arbeidstrening, arbeidsforberedende trening (AFT), oppfølging, jobbklubb, avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsmarkedsopplæring o.l. ikke møte opp i tiltaket. Det forventes at tiltaksarrangørene gir et digitalt tilbud for oppfølging av sine deltakere.  Dette innebærer at tiltaksdeltakere som er utplassert i bedrift gjennom tiltak heller ikke skal møte opp. Tiltaksdeltakere i arbeidsmarkedstiltak som er ansatt som arbeidstakere i en eller annen grad (som f.eks. VTA, VTO, varig lønnstilskudd, og i den grad det gjelder avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering) skal følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av deltakerens situasjon. 

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetens råd og bestemmelser for å unngå smittefare.

Tilbake