Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltak

Atico samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i arbeidsutprøving og sørger for gode rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle kandidater.

Atico er en tiltaksarrangør som i samarbeid med NAV arbeider for å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Gjennom arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing gjør vi dem i stand til å delta i arbeidsmarkedet.

Vår filosofi er at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet og vi jobber aktivt med å styrke den enkeltes kvalifikasjoner og karrieremuligheter.
Vi samarbeider tett med ordinært arbeidsliv, både lokalt og regionalt.

Atico leverer attføringstjenester for kommunene Åsnes, Våler og Grue. Atico hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Vi har tre ulike tiltak.
I menyen under arbeidsmarkedstiltak finner du mer informasjon om våre tiltak; VTA (Varig tilrettelagt arbeid), AFT (Arbeidsforberedende trening) og Vekstverket.